Musikprofilskole i bevægelse og med faglighed

.

.

Musikken

Skolereform

Idræts-SFO

.

.

IT i undervisningen

Plads til fordybelse

Flere vælger Hasle Skole

Udvalgte link

Kvalitetsrapport

Nej til mobning

Hasle synger jazz

Uv-effekt

Expressen

Trivselsleder

Hjælp til søvn

Lokalavisens artikel om Trivselslederne

Skolestart

Vigtige datoer

Koncert m. Aarhus Musikskole

Musik & bevægelse

Livet på skolen

SOMMERFERIE

Nyhed billede
Vi starter igen mandag d. 11/8. Eleverne møder om morgenen efter det nye skema. De nye bhkl-elever møder dog kl 9.00 og bliver sammen med deres forældre budt velkommen i skolegården.
Undervisningen slutter denne dag efter 5. lektion (12.45) for alle klasser. SFO har her efter åben.

Skolens kontor har lukket i ferieperioden fra og med fredag d. 4/7 og til og med søndag d. 3/8. I lukkeperioden er der på hverdage mulighed for flg. kontakt:
- Tekniske service mellem 8-14 på: 2920 8366.
- SFO-Bakken mellem kl 6.30 - 17 på: 8713 9439

I tilfælde af uopsættelige sager kan ansvarlig leder kontaktes. Se oversigt på nedenstående blå link:

Tekst