Tekst

Hvis der indtræffer strejke, kan denne hjemmeside ikke opdatteres.
Der ud over vil Forældreintra og Min uddannelse blive lukket, så der er ingen elektroniske kanaler til kommunikation om det enkelte barn.
Generel information vil kunne findes på aarhus.dk/konflikt. I tilfælde af lockout kan nødskemaer ligeledes findes her.

 

   
smiley Læs mere om den varslede konflikt på http://www.aarhus.dk/konflikt og på Forældreintra

.

.

Musikken

Hasle Skole  prioriterer musik højt. Bl.a. tilbyder vi musik og bevægelse, har skolekor og samarbejder med Århus Musiksskolekole.
Klik her og læs om Hasle- og Interskolens kors julekoncert i Musikhuset den 18. december 2017, kl. 17.00.

Kvalitetsrapport

Hasle SFO

.

.

IT i undervisningen

Plads til fordybelse

Flere vælger Hasle Skole

Udvalgte link

Kvalitetsrapport

Delt 2. plads i forældretilfredshed

Solceller - elprod.

Uv-effekt

Expressen

Mobbestrategi

Karakterer 2016 Ministeriet: bedre end forventet

Lokalavisens artikel om Trivselslederne

Skolestart

Vigtige datoer

Koncert m. Aarhus Musikskole

Musik & bevægelse

Livet på skolen

Emneuge 6. årgang

Nyhed billede
Eleverne på 6. årgang laver billeder til udsmykning i den store skolegård. De arbejder under temaerne: Mønstre, farver og symboler.

Eleverne er på tredjedagen i gang med at male/tegne deres billede op på en større flade ud fra deres skitsetegning. Vi er spændte på at se det færdige produkt.

E-mail: [email protected]      Digital post: klik her 

Tekst