Samarbejde med dagtilbud


Hasle Skole samarbejder med daginstitutionerne under Hasle Dagtilbud samt de dagtilbud udenfor Hasle Skoles distrikt, hvorfra der traditionelt indmeldes børn.

Skoleuger

De senste fem år har Hasle Skole i samarbejde med Hasle Dagtilbud afviklet skoleuger for de ældste børnehavebørn fra Hasle Dagtilbud. Børnene "går to gange årligt i skole" i en uge ad gangen sammen med deres pædagoger. Her leges skole, hvor der blandt andet tages fat på fag som natur/teknik, musik, idræt, matematik og læsning af bøger på skolens bibliotek samt deltagelse i skolens ugentlige fællessamling. Børnene har basis i SFO-lokalerne, men er rundt i skolens lokaler i "timerne" alt afhængig af undervisningsfag. Frikvartererne holdes sammen med de øvrige elever.

I et af skoledistriktets områder, Gamle Hasle, forefindes der ikke en børnehave til dette områdes mange børn. Dette betyder ofte, at børnene fra dette område har deres daglige gang i andre dagtilbud end Hasle Dagtilbuds. Derfor samarbejder skolen med bl.a. Charlottehøj Dagtilbud om at give de børn, der går dér, men bor i skolens distrikt og indskrives på Hasle Skole, tilbud om at "gå i skole" i en uge i foråret.

Rytmik

Børn og pædagoger fra vuggestuerne Østrevej, Kalendervej og Hobitten kommer en gang ugentlig i skolens aula. Een af skolens lærere giver her får børnene rytmikundervisning i form af sange, lege og spil på rytmeinstrumenter.

Læs mere om dagtilbuddene på de lokale dagtilbuds hjemmesider: klik her