Samarbejde med dagtilbud


Hasle Skole samarbejder med daginstitutionerne under Dagtilbuddet Hasle samt de dagtilbud udenfor Hasle Skoles distrikt, hvorfra der traditionelt indmeldes børn.

Skoleuger

De senste fem år har Hasle Skole i samarbejde med Dagtilbuddet Hasle afviklet skoleuger for de ældste børnehavebørn fra Dagtilbuddet Hasle. Børnene "går to gange årligt i skole" i en uge ad gangen sammen med deres pædagoger. Her leges skole, hvor der blandt andet tages fat på fag som natur/teknik, musik, idræt, matematik og læsning af bøger på skolens bibliotek samt deltagelse i skolens ugentlige fællessamling. Børnene har basis i SFO-lokalerne, men er rundt i skolens lokaler i "timerne" alt afhængig af undervisningsfag. Frikvartererne holdes sammen med de øvrige elever.

Rytmik

Børn og pædagoger fra vuggestuerne Østrevej, Kalendervej og Hobitten kommer en gang ugentlig i skolens aula. Een af skolens lærere giver her får børnene rytmikundervisning i form af sange, lege og spil på rytmeinstrumenter.

Læs mere om dagtilbuddene på de lokale dagtilbuds hjemmesider: klik her