Forældrerådet - Hasle SFO


Forældrerådet består af 4 medlemmer og op til 4 suppleanter samt en medarbejderrepræsentant og SFO-lederen.

På rådets 4-6 årlige møder diskuteres relevante pædagogiske, økonomiske og strukturelle emner. Forældrerådet deltager også i nogle af SFO's traditioner og arrangementer.

Derudover har Forældrerådet et formelt samarbejde med Skolebestyrelsen.

Forældrerådet vælges for 1 år ad gangen

 

Forretningsorden

Referater Forældrerådsmedlemmer