Værdiregelsæt


Hasle Skole arbejder ud fra de mål og værdier, der er vedtaget for skolerne i Århus Kommune.

Herudover arbejder vi i både undervisning og fritidsdel for en profil, hvor tryghed og kammeratskab sættes i centrum for at skabe de bedste forudsætninger for det, der er skolens vigtigste opgave - høj grad af faglig læring. Der er mange fagligheder, og der er mange veje til læring. Vi bruger gerne flest mulige. Særlig bevågenhed har de kropslige og musiske udtryksformer.

Elevgruppen er meget bredt sammensat. Det giver eleverne de bedste muligheder for at lære, at verden er mangfoldig og at andres virkelighed er en anden end ens egen. I mangfoldigheden tager vi udgangspunkt i lighederne, og vi lægger vægt på, at eleverne lærer og efterlever rettigheder og pligter i vores demokratiske samfund.

Kort sagt lægger Hasle Skole særlig vægt på:

 •  Høj grad af faglig læring med udfordringer til den enkelte elevs potentiale.
 •  Ordentlige omgangsformer, respekt for hinanden og for samfundets demokratiskeværdigrundlag
 •  At skolen både er et godt lære- og værested
 •  At skolen rummer udfordringer for elevernes kropslige og musiske udvikling
 •  Et aktivt skole-hjemsamarbejde tilpasset den enkeltes og klassens behov

Værdiregelsættet er basis for adfærd, omgangsformer og enhver fremtrædelsesform af skolens liv.

Værdiregelsættet definerer således skolens ”ånd”, og måden hvorpå værdiregelsættet omsættes til virkelighed kan udtrykkes som en række gensidige forventninger mellem skolens elever, forældre og medarbejdere. Nedenstående liste er ikke nødvendigvis fuldstændig.

Forventninger

 • Vi forventer, at forældrene ”klæder børnene på” til at være skoleelever. Det vil sige sørger for, at de får morgenmad, møder udhvilede og til tiden, at de har lavet lektier og har orden i skoletasken.
 •  Vi forventer, at børnene betragter skolen som deres arbejdsplads, hvor jobbet er at dygtiggøre sig mest muligt og at de i processen hjælpes af ansvarlige voksne, der hele tiden har det enkelte barns udviklingsmuligheder for øje.
 •  Vi forventer, at forældre og lærere/pædagoger samarbejder om det enkelte barn, og at alle loyalt bakker op om fælles beslutninger og indgåede aftaler. Det gælder både vedrørende barnets faglige udvikling og sociale liv.
 • Vi forventer, at forældrene er informeret om både deres eget barns standpunkt og udvikling og om klassens arbejdsplaner og sociale liv. Dette forpligter både medarbejder og forældre.

Nærmere forventninger er udtrykt i skolens kommunikationspolitik.

 • Vi forventer, at alle - dvs. ledelse, medarbejdere, børn og forældre - påtager sig deres del af ansvaret for, at det enkelte barn trives, og at man reagerer, hvis der ses tegn på det modsatte.
 • Vi forventer ordentlige omgangsformer, det vil sige, at både det talte sprog og kropssproget opleves som trygt og anerkendende. Det gælder også for elektronisk kommunikation via skolens intranet, Facebook, SMS mv.
 • Vi forventer, at børnene overholder skolens ordensregler og klasseregler samt retter sig efter de voksnes anvisninger.

Skolens antimobbestrategi er en del af værdiregelsættet og findes her