SundhedsplejenSundhedsplejens tilbud
Som sundhedsplejersker taler vi med eleverne i 0., 1. 6. og 9. klasse. Herudover laver vi sundhedspædagogiske aktiviteter på udvalgte klassetrin. Gennem samtaler og undervisning er vi med til at lære eleverne at tage vare på egen og andres sundhed.
 

Forældresamarbejde
Det er af stor betydning, at I som forældre er til stede ved indskolingsundersøgelserne i 0. klasse. Samarbejdet om børnenes sundhed og trivsel er vigtigt.

Udover de nævnte samtaler kan I som forældre lave aftaler med mig efter behov. I er altid velkomne til at kontakte mig på skolen - se kontaktmulighederne nedenfor.


Samarbejde generelt
Jeg samarbejder med skolens lærere og andre relevante faggrupper, f.eks. børn- og ungelægen, psykologen, talepædagogen og tandplejen om at fremme børnenes sundhed.

Sundhedsplejersken
Anne Marie Gamskjær træffes på skolen alle onsdage samt mandage i lige uger.
Kontakt via Forældreintra eller telefonisk mandag - torsdag 8.00 - 15.00 på tlf.: 5157 5133.

Du kan læse mere om sundhedsplejen på dette link

Du kan læse om Børn- og Ungelægen på dette link