Skolebiblioteket/skolens læringscenter


På læringscentret har alle klasser en fast ugentlig tid, hvor de kan låne bøger til fritidslæsning og til projektarbejde. Bøgerne kan højst lånes i en måned; for de yngste klasser dog en uge.

Eleven kan hjemmefra søge bøger i læringscentrets bogbeholdning til projektarbejde eller fritidslæsning. Reservation foregår dog på læringscentret. Der er tilknyttet en læsevejleder for de ældste klasser med nogle lektioner pr. uge.

På biblioteket har eleverne adgang til pc'ere, der kan benyttes efter aftale. I forbindelse med opgaveløsning har eleverne ligeledes adgang til telefon, kopimaskine, kameraer, iPads, iPods og videokamera.

Søg og find bøger på dit bibliotek. Du kan desuden logge ind, og se dine personlige lån og reservationer. 
Brug dit Uni-login.

Søg i basen