Kvalitetsrapport


På Hasle Skole kan vi glæde os over, at vi ligger over det kommunale gennemsnit på en lang række områder.

Kvalitetsrapporten er blevet til i et samarbejde mellem skolen og Børn og Unge-forvaltningen. Oplysningerne i rapporten kommer dels fra forvaltningens eksisterende databaser, dels fra skolens supplerende indberetning.

Lokalrapport 2015

Baggrund 2013 Teknisk bilag 2015