Skolestart og skoleskift


 

 Skoleindskrivning


 

 

  Links til skoleindskrivning
 

Onsdag den 1. november 2017, kl. 19.00 afholdes møde i personalerummet på Hasle Skole for forældre til børn fra Dagtilbuddet Hasle, der kan indskrives til skolestart i august 2018. Forældre fra andre dagtilbud er også velkomne.

Fra onsdag den 22. november 2017 til søndag den 31. december 2017 kan du indskrive dit barn i børnehaveklasse med start til august 2018.

Du indskriver digitalt med brug af dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på linket til højre.

Linket til indskrivningssiden aktiveres den 22. november 2017. Du finder ligeledes dette link til højre.

Er du forælder til et barn med dansk som andetsprog, skal dit barn have en tid til sprogscreening. Når du har indskrevet dit barn, skal du derfor ringe til skolens kontor eller komme herop for at få en tid til dette. Vores telefonnr. er: 8713 9410.

Du kan se flere oplysninger om indskrivningen og få hjælp på Aarhus Kommunes hjemmeside på linket til højre.

Hasle Skoles kontor er naturligvis også behjælpelig, såfremt du har spørgsmål til eller brug for hjælp i forbindelse med indskrivningen.

 

Bestille NemID

Indskrive barn

Flere oplysninger fra Aarhus Kommune

Demo af webindskrivning

 

         

Inden skolestart


 

 

   
 

I starten af juni måned modtager du og dit barn invitation til velkomstmøde den 12. juni 2018 for nye børnehaveklasseelever.

På velkomstmødet hilser børnene på deres nye klassekammerater, ser klasselokalet og hilser på lærere og pædagoger.

Med invitationen følger klasselisten.

Inden skolestarten i august vil du også have modtaget brev om mødetid, tilmelding til Din Skolebutik og andre praktiske oplysninger.

   
         

Skoleskift

 

 

 

Skal dit barn skifte skole, kan du på Aarhus Kommunes hjemmeside finde blanket om skoleskift samt blanket til udmeldelse af skole og SFO.

Vær opmærksom på, at der kræves underskrift af den eller de, der har forældremyndigheden.

For at kunne optages på den ønskede skole, skal der være plads. Kontakt skolen om dette. Vi gør opmærksom på, at Hasle Skole ikke optager elever udenfor distriktet på 9. årgang i dette skoleår.

Du kan læse mere om regler for skoleskifte på Aarhus Kommunes hjemmeside. Klik på linket til højre.

Til højre finder du links til begge blanketter.

 

Links til skoleskiftblanketter

Ansøgning om skoleskift

Udmeldelse af skole og SFO

Regler for skoleskifte