Skolestart og skoleskift


Til og med 31.12.2018 er der lukket for tilgang til 0D for børn udenfor Hasle Skoles distrikt.

 Skoleindskrivning


 

 

  Links til skoleindskrivning
 

Fra onsdag den 22. november 2017 til søndag den 31. december 2017 kan du indskrive dit barn i børnehaveklasse med start til august 2018.

Tirsdag den 28. november 2017 er der traditionel indskrivning til børnehaveklassen på Hasle Skole. I er velkomne til at komme og indskrive digitalt fra kl. 8.00 -15 på kontoret og fra kl. 16 - 18 på skolebiblioteket.

Du indskriver digitalt med brug af dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på linket til højre.

Du kan ikke indskrive på mobil, iPad eller tablet - kun på pc.

Søger du dit barn ind på privatskole, anden skole end distriktsskolen eller skoleudsættelse, skal dette også foregå over webindskrivningen.

Linket til indskrivningssiden aktiveres den 22. november 2017. Du finder ligeledes dette link til højre.

Er du forælder til et barn med dansk som andetsprog, skal dit barn have en tid til sprogscreening. Når du har indskrevet dit barn, skal du derfor ringe til skolens kontor eller komme herop for at få en tid til dette. Vores telefonnr. er: 8713 9410.

Du kan se flere oplysninger om indskrivningen og få hjælp på Aarhus Kommunes hjemmeside på linket til højre.

Hasle Skoles kontor er naturligvis også behjælpelig, såfremt du har spørgsmål til eller brug for hjælp i forbindelse med indskrivningen.

 

Bestille NemID

Indskrive barn

Flere oplysninger fra Aarhus Kommune

Demo af webindskrivning

Præsentation fra orienteringsmøde d. 1.11.17

Aarhus Kommunes flyer med generelle oplysninger om skoleindskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kort over sikre skoleveje til Hasle Skole

 

         

Inden skolestart


 

 

  Udsendte breve i forbindelse med skolestart
 

Invitation til besøg på Hasle Skole for forældre til kommende børnehaveklassebørn, der ikke går i distriktets dagtilbud. Læs mere på linket til højre.

I starten af juni måned modtager du og dit barn invitation til velkomstmøde den 12. juni 2018 for nye børnehaveklasseelever.

På velkomstmødet hilser børnene på deres nye klassekammerater, ser klasselokalet og hilser på lærere og pædagoger.

Med invitationen følger klasselisten.

Inden skolestarten i august vil du også have modtaget brev om mødetid, tilmelding til Din Skolebutik og andre praktiske oplysninger.

1. skoledag vil I modtage skoleskema og yderligere informationer.

 

Invitation til besøg på Hasle Skole den 30. maj. Klik her

Invitation til Velkomstmøde den 12. juni for kommende børnehaveklassebørn. Klik her

Velkommen i Hasle Skole. Klik her

Velkommen i 0. klasse - folder fra børnehaveklasselederne. Klik her

Til kommende forældre i Hasle SFO. Klik her

Kørselstilladelse og kontaktpersoner. Klik her

Oplysningspligt Skoleintra mm. Klik her

Oplysningspligt sprogvurderinger i skolen. Klik her

Oplysningspligt Læringsplatformen. Klik her

         

Skoleskift

 

Skal dit barn skifte skole, kan du på Aarhus Kommunes hjemmeside finde blanket om skoleskift samt blanket til udmeldelse af skole og SFO.

Vær opmærksom på, at der kræves underskrift af den eller de, der har forældremyndigheden.

For at kunne optages på den ønskede skole, skal der være plads. Kontakt skolen om dette. Vi gør opmærksom på, at Hasle Skole ikke optager elever udenfor distriktet på 9. årgang i dette skoleår.

Du kan læse mere om regler for skoleskifte på Aarhus Kommunes hjemmeside. Klik på linket til højre.

 

Link til regler om skoleskifte

Skoleskifte