Musikprofilskole


På Hasle Skole tog vi for et par år siden den beslutning, at vi ville udvikle os til at blive kendt for vores musikprofil. Vi har altid prioriteret musik, men de seneste år har vi udvidet fagets timetal og udvidet samarbejdet med forskellige musikinstitutioner. Vi har i mange år haft en musiktime i børnehaveklassen. Vi  har indført en ekstra musiktime på 1. årgang. Som nyt tiltag i skoleåret 2012/13 indfører vi en times obligatorisk korsang for eleverne på 2. og 3. årgang. Det gør vi for at give børnene den særlige oplevelse og glæde, der er ved at synge mange i kor.

Vores musiklærere er fagligt velfunderede, og vores styrke er især undervisningen af børn i indskolingen og på mellemtrinnet. De ældste elever får mulighed for at blive undervist af en lærer fra Aarhus Musikskole, som vi også samarbejder med om undervisningstilbud til alle skolens elever.
Især forældre til de yngste børn opfatter det som en god mulighed, at børnene kan få instrumentundervisning af musikskolens lærere i løbet af SFO-tiden. Musikskolens lokale tilbud annonceres på skolens hjemmeside.
 
Hvorfor musik?
Fordi musik taler sit eget sprog, og fordi musik taler om noget, andre sprog ikke kan udtrykke. Musik er kulturbærende og et middel til at tilegne sig æstetik og arbejde ved kreativitet. Og så er der afledte positive effekter. En hjerneforsker siger, at musikudøvelse er den aktivitet, der aktiverer flest områder i hjernen på én gang. Dermed varmer musik hjernen op - og paratheden til al anden form for læring styrkes.
Musik er unik.